העמותה המנהלת

 

עמותת באר מים חיים ונוזלים (ע"ר)

מטרת עמותת "באר מים חיים ונוזלים" ושאיפתה – להוציא מכח אל הפועל את עקרון "ואהבת לרעך כמוך", ולממש את אידיאל האחדות בעם ישראל, ע"י לימוד ויישום ערכי האחדות, האהבה והחסד.

העמותה בנויה ממחלקה לימודית וכן מקרן חסד גדולה, יצירתית וענפה המאפשרת את יישום כל החומר הנלמד.

במחלקה הלימודית העמותה מפעילה:
• מרכזי לימוד בכפר סבא וברעננה
• אתר אינטרנט עשיר הכולל בית מדרש אינטרנטי
• מרכז הפצה לחומרי עזר לימודים כגון דיסקים, ספרים וכדו'

 

בתחום החסד העמותה מפעילה את "קרן חן וחסד" אשר עוסקת בתחומים:
• מתן בסתר
• עזרה לנזקקים - ביגוד, מזון ועוד
• תמיכה ביתומים ואלמנות

• ליווי משפחות מצוקה לעצמאות כלכלית

מנהל תקין!
העמותה מתנהלת ומתפקדת כארגון מסודר, ישנו מבנה ארגוני ובעלי תפקידים מוגדרים.
הפעילות מפוקחת ומאושרת חוקית, בעלת אישור "ניהול תקין" של רשם העמותות ובפיקוח צמוד של רו''ח.

למוסד אישורמס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 עד לשנים 2014-2017

.