תרומות

גולשים יקרים

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בעשיה

המבורכת של קרן חן וחסד

שע"י עמותת באר מים חיים ונוזלים עמותה רשומה שהינה מוסד ללא מטרות רווח

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה"

אנא פתחו את הלב