קרן חסד

תרומות

התנדבות

ציוד נדרש

סרט תדמית

ראש השנה תשע"ה

 . . .

ראש השנה תשע"ה

כשבוע לפני החג, החל מבצע החלוקה של תווי קניה לנזקקים. מתנדבים ומתנדבות נסעו לכתובות שונות ברחבי הארץ – ומסרו את המעטפות בדיסקרטיות למשפחות הנתמכות.
כל התרומות נמסרו לנמענים "בשם כל ישראל", ללא ציון שמה של 'קרן חן וחסד' כמי שעומדת מאחרי הפעילות והתרומות.

יישר כח לכל התורמים ולכל הפעילים היקרים שבזכותם הגענו גם השנה לעשרות משפחות..

.

מתן בסתר

יתומים ואלמנות

עזרה לנזקקים