קרן חסד

תרומות

התנדבות

ציוד נדרש

סרט תדמית

סידור הגלריה

יום ארגון בגלריה

במהלך חודש יוני 2013 קיבלה 'קרן חן וחסד' תרומה נדיבה של מדפים חדשים, להצבה במתחם ה"גלריה" (שטח מיון, אפסון וחלוקת ציוד שנתרם לנזקקים). בתאריך 17/6/13, בוצע יום ארגון מרוכז, במהלכו הגיעו מתנדבים ומתנדבות רבים – לקבל ציוד רב ומגוון מתורמים בכל רחבי הארץ, למיין, לקפל, לסדר, ולהוציא לחלוקה לנזקקים.

.

מתן בסתר

יתומים ואלמנות

עזרה לנזקקים